Prikaz zadnje aktivnosti kamere 1 na lokaciji Kraje - Doljani:

Web kamera Doljani.info192.168.1.10_0012128669ca/2017-04-30/01/pic/